GetGraphic

  • 24 85 00 96
  • pantone@live.dk
  • 24 85 00 96
  • pantone@live.dk

……

DET GRØNLANDSKE HUS, KØBENHAVN

– Livline til verden

Rapporten, Livline til verden afdækker en udredning af bistandsværgeordningen for forvaringsdømte og psykisk syge foranstaltningsdømte grønlændere i Danmark og Grønland

Opgaven: Rapporten, Livline til verden, skulle designes og illustreres som A4 hardback, med fokus på at signalere seriøsitet og bryde teksten op. Illustrationsmaterialet var et enkelt foto af en smuk Grønlandsk klippesten.

Her under vises 3 eksempler på opslag fra bogen og nederst det foto som blev udgangspunkt og inspiration til bogens layout og farver, samtidig med at det i forskellige fragnmenterede udsnit også anvendes illustrativt i bogen.