UDTALELSE I FORBINDELSE MED INTERNT KVALIFIKATIONSTILLÆG

 
Susanne Hjelm Pedersen udviser stort ansvar og selvstændighed i forbindelse med udarbejdelse af grafiske opgaver. Hun har gennem de sidste år – efter eget ønske – påtaget sig en stadig større grad af ansvar i forbindelse med løsning af grafiske opgaver og fungerer således som koordinator mellem marketing kontoret og andre kontorer/afdelinger i styrelsen. Med sans for form og farver fungerer hun som sparringspartner for resten af kontoret på det grafiske område og yder en særlig kreativ indsats i videreudviklingen af designområdet. Hun indgår på lige fod med marketing kontorets arkitekt i varetagelsen af den fortsatte designudvikling.
 
Susanne Hjelm Pedersen har selv taget initiativ til omstillingen af sine arbejdsopgaver og sidder derfor i dag i en funktion, som ikke kan sammenlignes med øvrige kortteknikere i samme lønramme. Hun bærer selv ansvaret for både at være nået så langt i sin udvikling samt for sin egen efteruddannelse. Hun løser sine opgaver med stort engagement og besidder en utrættelighed i søgen efter den perfekte detalje.
 
Arbejdsopgaver:
  • Layout af grafiske opgaver, herunder produktbeskrivelser, brochure, produkt omslag m.m.
  • Udarbejdelse af retningslinjer for designmanual herunder fortolkning, farvekoder og billedvalg samt layouter grafiske opgaver til ekstern brug, som KMS´ designmanual ikke giver direkte retningslinjer om.
  • Koordinerer udarbejdelse og færdiggørelse af grafiske opgaver med TEK eller eksterne bureauer.

Tord Bengtsson
Marketingchef
maj 2000


Kort- & Matrikelstyrelsen

 

 


LOGOS MEDLEMSBLAD FOR AUDIOLOGOPÆDER

Anbefaling af grafisk designer Susanne Hjelm Pedersen

Siden foråret 2009 har Logos-redaktionen arbejdet sammen med Susanne Hjelm Pedersen, hvilket har fungeret til vores store tilfredshed.

Bladet Logos er medlemsblad for FUA (Foreningen af Universitetsuddannede Audio-logopæder). Audiologopæder beskæftiger sig med diagnostik, undervisning, behandling og forskning i forbindelse med læse-, stave-, høre-, tale-, sprog- og stemmevanskeligheder. Logos udkommer tre gange årligt og har hver gang et overordnet tema (fx ’afasi’ eller ’udvikling af testmaterialer’). Temaet belyses ud fra forskningsindlæg, faglige oversigtsartikler, debatindlæg, interview m.m.

Susanne Hjelm Pedersen blev i foråret 2009 engageret til at komme med forslag til et layout til Logos, der var mere tidssvarende og læservenligt. Det var bestyrelsens ønske at få et layout til bladet, der i højere grad afspejlede den indholdsmæssige kvalitet, som præger det. Inden for bladets produktionsmæssige rammer lykkedes det Susanne at skabe et langt mere tilgængeligt og professionelt udseende blad, som får stor ros fra foreningens medlemmer og andre interessenter.

Endvidere er Susanne Hjelm Pedersen fast hyret layouter på de enkelte numre af bladet, og vi har opbygget et særdeles godt samarbejde præget af stor imødekommenhed og gode ideer fra Susannes side; det gælder i forhold til bladets overordnede udformning og i for-hold til de enkelte tekster og billeder eller figurer. Hun arbejder med stor professionalisme og orienterer sig mod at finde løsninger, der kan fungere for såvel bladets skribenter og redaktionen, som for trykkeren og layouteren selv.

På vegne af FUA og Logos-redaktionen anbefaler jeg varmt Susanne Hjelm Pedersen.

Rikke Vang Christensen
Redaktør og bestyrelsesmedlem i FUA
September 2012

 

 


brochure, logo mm.

Susanne is a creative, positive and intuitive graphic designer with a great sense for the graphic detail.

Josefine Campbell
Campbell Co
LinkedIn, november 2011

 


DESIGN OG UDARBEJDELSE AF HJEMMESIDE

I forbindelse med flytning af min klinik til ny adresse tog klinikken kontakt til grafisk designer Susanne Hjelm Pedersen (GetGraphic). Jeg var ikke tilfredse med den hjemmeside vi tidligere havde fået lavet fra anden side. Siden var for mørk, kompliceret og ikke letlæselig nok. Vi er en psykiatrisk speciallægepraksis og det er nødvendigt at siden fremstår enkel og let at gå til.

Efter et telefonisk møde med Susanne fik vi fremsendt en ”Opgave-beskrivelse for ny hjemmeside”. Denne indeholdt i overskuelig form alt, hvad vi var blevet enige om, både med hensyn til det grafiske udtryk samt det forventede tidsforbrug/prisen. Efter godkendelse af opgavebeskrivelsen fulgte forslag fra Susanne Hjelm Pedersen med, hvilke skabeloner, der evt. kunne være relevante, herunder gennemsyn af diverse andre hjemmesider. 

Hele processen med at få den nye hjemmeside forløb helt uden problemer. Vi fremsendte ønsker til faner samt tekster og fik, inden den forud bestemte deadline, tilsendt link med resultat vi kunne komme med kommentarer til. Efter den endelige godkendelse af hjemmesiden http://www.psykiatersilkeborg.dk og modtagelse af faktura kan vi konstatere at regningen er stort set lig opgavebeskrivelsen. Ændringer i forhold til opgavebeskrivelsen er blevet godkendt af klinikken undervejs, således der ingen overraskelser er kommet. 

Vi kan derfor give Susanne vores varmeste anbefaling. 

Torben Schultz
Psykiatrisk speciallæge
LinkedIn, november 2011

 


 


PROJEKTANSÆTTELSE HOS MIRSK

MIRSK har haft Susanne Hjelm Pedersen ansat som grafiker med stor tilfredshed.

Susanne arbejder professionelt med alt, hvad har med at gøre. Hun er målrettet, dygtig grafisk og har også enestående egenskaber som projektleder. Susanne er en god teamplayer og samtidig en seriøs repræsentant for det selskab, hun måtte vælge at repræsentere.

Den virksomhed, Susanne vælger at arbejde for kan forvente gode resultater.

Vi giver hermed Susanne vores bedste anbefalinger.

Kevin Yunai
Adm. Dir, MIRSK
Oktober 2014

 


ucn, Freelance underviser

Susanne var gæsteunderviser på vores Emballage-hold i et par dage. Hun var god til at give os et afbræk fra den normale teoritiske tænkning, som vi normalt bliver undervist i v/ UCN. Hun tvang os ud i nytænkning på en kreativ måde, hvilket er meget nødvendigt, hvis man skal tænke på nye emballage muligheder. Så jeg vil anbefale andre lignende linjer, som min egen emballagelinje, at tage Susanne ind som et glimrende supplement til undervisningen.

Anne-Mette Falch
Studerende, UCN
LinkedIn, marts 2014

 


kea, Freelance underviser

Susanne er en underviser, der er parat til at indgå i de skiftende faglige udfordringer. I undervisningssituationen har hun den nødvendige føling med, hvor de studerende befinder sig og hun er i stand til at opfange og forfølge de forskellige behov, der måtte opstå i undervisningssituationen.

Finn Hagen Madsen
Underviser
KEA Københavns Erhvervs Akademi 
Oktober 2011, LinkedIn